Uczniowie klas VI i VII oraz klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej w Wężyskach, wzięli udział w koncercie profilaktycznym Jacka Musiatowicza i Michała Musiatowicza. Program słowno-muzyczny wzbudził spore zainteresowanie wśród młodzieży.

Szczególnie uznanie zdobył Michał Musiatowicz, uczestnik 10. edycji programu Must Be The Music – Tylko Muzyka. Autorzy programu poruszali sprawy dotyczące konsekwencji decyzji podejmowanych przez młodych ludzi oraz zgubnych skutków uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Apelowali również, aby młodzież w sytuacjach trudnych szukała pomocy u wychowawców, pedagogów i nauczycieli. Profilaktyka dotyczyła kultury języka, cyberprzemocy, alkoholu, narkotyków i dopalaczy.
Jacek Musiatowicz wiele lat walczył z uzależnieniem od narkotyków. Mimo tego, że obecnie jest wolny od uzależnienia, nadal mówi o sobie: "Jestem narkomanem". Podkreślał, że jeśli ktoś już raz wszedł na drogę uzależnienia, musi ciągle uważać i pracować nad sobą, żeby na tę drogę nie wrócić, a to wymaga to ogromnego wysiłku. Taka forma profilaktyki ma wzbudzać refleksję wśród młodzieży na temat tego, że nie warto eksperymentować z różnymi używkami oraz motywować do kierowania swoim życiem w sposób mądry i odpowiedzialny.
Spotkanie z aktorem zostało sfinansowane w całości w ramach GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2017.

b 9

a 6