karta seniora 60+

Aby otrzymać Krośnieńską Kartę Seniora należy pobrać wniosek o wydanie Karty Seniora, wypełnić CZYTELNIE i wybrać jeden z dwóch sposobów dostarczenia go:

Miniatura zawiera napis Krośnieńska Karta Seniora 60+ umieszczone na białym tle wraz z logo Krosna Odrzańskiego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców opracowany został Program „Karta Seniora”, który swoim zasięgiem obejmować będzie Gminę Krosno Odrzańskie.