W związku z wdrażaniem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim zakupiono pętlę indukcyjną. Jest to urządzenie, które ma za zadanie pomóc osobom słabosłyszącym, korzystającym z aparatu słuchowego, podczas załatwiania spraw urzędowych. Dzięki pętli indukcyjnej wzrasta komfort słyszenia oraz jakość dźwięku odbieranego przez aparat słuchowy.

Zakupiona do Urzędu pętla jest urządzeniem przenośnym. Znajduje się w budynku A, przy ul. Parkowej 1 w Krośnie Odrzańskim, w Biurze Obsługi Interesanta, ale może z niej korzystać każdy pracownik Urzędu obsługujący osobę słabosłyszącą, korzystającą z aparatu słuchowego.

Osoba słabosłysząca, chcąca skorzystać z pętli indukcyjnej, musi poinformować o tym pracownika Urzędu oraz przełączyć aparat słuchowy na tryb indukcyjny (z trybu M na T). System jest bezobsługowy, nie są wymagane żadne dodatkowe urządzenia, gdyż cewka odbiorcza jest wbudowana w aparat słuchowy – posiada ją zdecydowana większość aparatów.