• Platforma Zakupowa

  Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają elektronizację zamówień publicznych Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim uruchomił Platformę Zakupową

 • Zmiany w opłatach za odpady komunalne

  Od 1 maja obowiązywać będzie nowy system naliczania opłat za odpady komunalne. Zachęcamy do lektury przygotowanych informacji, gdzie w formie pytań i odpowiedzi wyjaśniamy szczegóły związane z funkcjonowaniem nowego systemu.

 • INFORMACJA NA TEMAT UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

  Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 • KORONAWIRUS - Komunikaty Urzędu
 • Krośnieński Parasol Antykryzysowy

  Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim na wniosek Burmistrza Marka Cebuli przyjęła pakiet pomocy dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Krosno Odrzańskie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

 • Transportowy raj podatkowy

  Dzięki temu, wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Krosno Odrzańskie od 1 stycznia 2016 r., będzie konkurencyjna nie tylko na terenie Województwa Lubuskiego, ale również na terenie kraju.

 • ODREaguj w Krośnie!

  Szukasz pomysłu na weekendowy relaks? Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej poświęconej prezentacji ofert spędzania wolnego czasu w Krośnie Odrzańskim i okolicach!

 1. „Nowe Dolne Miasto - miasto twórczość przez rewitalizację”
 2. „Rewitalizacja części dolnego miasta obejmująca ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki w Krośnie Odrzańskim” 
 3. „Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku”
 4. „Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże – Gostchorze”
 5. „Budowa Centrum Zarządzania siecią Gminy Krosno Odrzańskie wraz z pakietem e-Usług dla mieszkańców”
 6. Projekty inwestycyjne zrealizowane ze środków UE w latach 2007 – 2015
 7. Projekty społeczne („miękkie”) zrealizowane ze środków UE  w latach 2007 - 2015
 8. Projekty z zakresu współpracy międzynarodowej realizowane w latach 2007 – 2015
 9. Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na przedszkole wraz
  z rozbudową o zewnętrzny szyb windowy dz.nr 603/1 ul. Piastów w m. Krosno Odrzańskie” realizowany jest przez Gminę Krosno Odrzańskie w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
 10. Rozwój terenów zielonych w Krośnie Odrzańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 11. Gminy przyszłości – różne spojrzenia jeden cel FOLDER POLSKO – NIEMIECKI
 12. Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów
 13. Utworzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krosno Odrzańskie
 14. Wsparcie dla rodziców w Gminie Krosno Odrzańskie – utworzenie Klubu Dziecięcego „Maleństwa"
 15. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Krosno Odrzańskie – Łochowice
 16. Projekt pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - etap I
 17. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego