Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają elektronizację zamówień publicznych Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim uruchomił Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych.

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Platforma zakupowa Open Nexus to narzędzie do przejrzystej komunikacji z Wykonawcami, którzy składają oferty bezpośrednio na stronach zapytań ofertowych oraz aukcji elektronicznych. Zainteresowanych zachęcamy do zapisania się do grup wykonawców. W tym celu należy wejść na stronę
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie, odwiedzić zakładkę „Zostań wykonawcą”, zaznaczyć kategorię oraz zostawić adres e-mail. Dzięki temu będziecie Państwo na bieżąco informowani o wszczynanych przez Urząd postępowaniach zakupowych.

Jak to wygląda w praktyce:

  • każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link, który „przeniesie” bezpośrednio do postępowania;
  • na stronie postępowania będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz ewentualnie dodatkowe informacje (rysunek techniczny, wymagania dot. certyfikatów, itp.);
  • Wykonawcy podają przy danej pozycji zamówienia propozycję swojej ceny i/lub inne parametry handlowe i techniczne oferty;
  • całość zwrotnie przesłana zostanie do Urzędu po kliknięciu przycisku „Złóż ofertę” na Platformie;
  • w postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jedyną rzecz, jaka jest potrzebna do składania ofert jest dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo w Zamówieniach zgodnych z Pzp wymagany jest ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02.

Zapraszamy również do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 19 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9.30 w Zamku Piastowskim.

Zgłoszeń można dokonywać pod nr tel. 68 410 97 41 oraz 68 410 97 43 do 15 października br. do godz. 15.30.

Szkolenie odbędzie się w obowiązującym reżimie sanitarnym.