Wykaz telefonów alarmowych
  • 986 Straż Miejska
  • 991 Pogotowie energetyczne
  • 997 Policja
  • 998 Straż Pożarna
  • 999 Pogotowie ratunkowe
  • 19902, 95 742 6111, 800 111 992 Pogotowie gazowe dla odbiorców gazu ziemnego
  • 68 383 55 33, 509 352 476 Pogotowie techniczne wodno-kanalizacyjne