Ulica Czarneckiego w Krośnie Odrzańskim zamknięta

Od 24.02.br. do odwołania zamknięta zostanie ulica S.Czarnieckiego. W związku z pracami w Parku Tysiąclecia i potrzebą przejazdu pojazdów ponadgabarytowych zmuszeni jesteśmy zamknąć ulicę. Prosimy o nie wjeżdżanie i nie parkowanie aut na w/w ulicy. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Na obrazku chłopiec i dziewczynka trzymający się pod ramię i podziwiający pejzaż jezioro otoczone górami. Dziewczynka trzyma na smyczy czarnego psa

W ramach gminnej kampanii, promującej rok szkolny 2020/2021 „Rokiem bez agresji rówieśniczej”, rozstrzygnięty został jeden z pierwszych międzyszkolnych konkursów plastycznych, zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Krośnie Odrzańskim.

Pomoc w sprawach kryzysowych

Osoby objęte kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, seniorzy, osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności oraz osoby samotne, które nie mają możliwości zorganizowania pomocy we własnym zakresie, w przypadku znalezienia się w sytuacji kryzysowej, mogą liczyć na wsparcie ze strony Urzędu Miasta oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.

nabór na rachmistrzów

Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula, jako Gminny Komisarz Spisowy w Krośnie Odrzańskim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Burmistrz Marek Cebula

Historyczna dla Krosna Odrzańskiego inwestycja staje się faktem. Rozpoczynają się prace przy budowie obwałowania. Ochroni ono miasto przed powodziami, takimi jak w 1997 czy 2010 roku.
6 km wałów na Odrze oraz 2,5 km na kanale ulgi, ścieżki rowerowe na ich koronie, zejścia dla pieszych i 60 ha objętych pracami budowlanymi. Ta inwestycja kosztować będzie 117 milionów złotych brutto.Pod koniec ubiegłego roku Wody Polskie rozstrzygnęły przetarg, który wygrała firma Budimex. Teraz oficjalnie przekazano plac budowy.

instrukcja wypełniania deklaracji śmieciowej

W związku z koniecznością złożenia przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za selektywny odbiór odpadów komunalnych, poniżej zamieszczamy instrukcję wypełniania druku.

Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2021 r. wzrasta cena za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Krosno Odrzańskie. Dotąd mieszkańcy płacili 7,50 za metr sześcienny zużytej wody z danej nieruchomości. Po zmianach stawka ta wzrośnie do 8,80 zł. Wkrótce trafią do Państwa nowe deklaracje, w których trzeba będzie odnieść się do średniego miesięcznego zużycia wody za 2020 r.

Poniżej podajemy Państwu harmonogramy wywozu odpadów na rok 2021 z nieruchomości wielolokalowych i jednorodzinnych w Krośnie Odrzańskim i na terenach wiejskich na okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.: