węgiel

Do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku do:  - pellet drzewny 

- drewno kawałkowe 

- gaz skroplony LPG 

- olej opałowy 

- inny rodzaj biomasy 

 (po tym terminie wnioski zostaną bez rozpoznania). 

Zapraszamy Mieszkańców gminy Krosno Odrzańskie na spotkanie konsultacyjne przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres finansowania 2021-2027, które odbędzie się dnia 15 września 2022 r. o godz. 16:00 w Mediatece. Elementem spotkania będą warsztaty poświęcone analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LSR, celów strategii, w tym celów końcowych oraz planowanych działań w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Dokument umożliwi kontynuację działań Lokalnej Grupy Działania „Zielone Światło” na terenie m.in. Gminy Krosno Odrzańskie.

Dodatek węglowy

Do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego (po tym terminie wnioski zostaną bez rozpoznania).

woda kran

Informujemy, że nie ma zagrożenia dla wody pitnej z ujęć obsługiwanych przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne.

Komunikat poniżej.

Raport o stanie Gminy

Informuję, że raport o stanie Gminy Krosno Odrzańskie za 2021 rok, w oparciu o art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, zostanie przedstawiony podczas sesji Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która zaplanowana została na 28 czerwca 2022 r. na godz. 9.00.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, winien złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, pisemne zgłoszenie z załączoną listą 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Czyste powietrze zdrowy wybór

Gmina Krosno Odrzańskie, w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspiera działania swoich mieszkańców zmierzające do poprawy jakości powietrza. W Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim nadal funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

szczepionka covid

Od 20 kwietnia osoby, które ukończyły 80 lat, będą mogły przyjąć drugą dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 . W nocy z 19 na 20 kwietnia ruszyła rejestracja. Dla osób, które spełniają wszystkie warunki, system automatycznie wystawi skierowanie.

Miniatura przedstawia napis Dzień Kobiet na tle tulipanów.

Zapraszamy do skorzystania z okazji świętowania Dnia Kobiet z krośnieńskimi instytucjami. Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje 8 marca Dzień Kobiet na sportowo.