Zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/18 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 6 grudnia 2018 r.,  – nadany został Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym w Urzędzie funkcjonują wydziały i inne komórki organizacyjne o następujących nazwach i symbolach:
 
 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
 
Zarządzenie nr 33/18 Burmistrza Krosna Odrzańskiego - [Pobierz]
Zarządzenie nr 29/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego - [Pobierz]
 
Schemat organizacyjny Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim - [Pobierz]