KROSNO ODRZAŃSKIE - ZABYTKI
 
Bogata na przestrzeni wieków historia, nie okazała się łaskawa dla Krosna Odrzańskiego. Burzliwe dzieje miasta, groźne powodzie (1306, 1311, 1317 r.) i pożary (1481, 1631, 1641 r.) niszczyły zabudowę miasta i pozbawiły wielu pamiątek przeszłości. Dodatkowo w wyniku działań drugiej wojny światowej niemal ostatecznej zagładzie uległa starówka w dolnej części Krosna Odrzańskiego. 
 
Odbudowa historycznej części Krosna Odrzańskiego wymaga zbyt dużych nakładów finansowych, dlatego też władze miejskie starają się prowadzić przede wszystkim działania zmierzające do remontów istniejących zabytków architektury. Podejmując się między innymi renowacji zabytkowych kamieniczek, remontu ocalałej części Zamku Piastowskiego oraz kościołów.
 
Wiele zdjęć oraz pamiątek z przeszłości zobaczycie Państwo w Izbie Regionalnej mieszczącej się w Zamku Piastowskim
 
Spośród ocalałych zabytków architektury turyści mogą między innymi podziwiać:

Czytaj także:

Program Opieki nad Zabytkami Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2023 do pobrania [TUTAJ]

Burmistrz przyjął Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Krosno Odrzańskie zarządzeniem Nr 46/20 z dnia 16 kwietnia 2020 r.  - do pobrania [TUTAJ]

- karty obiektów ujęte w Rejestrze Zabytków do pobrania [TUTAJ]
- karty obiektów ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków do pobrania [TUTAJ]

Zobacz również turystyczny portal miasta Krosno Odrzańskie www.odreagujwkrosnie.pl 

slider odreaguj