Kościół pw. Św. Jadwigi Śląskiej

KROSNO ODRZAŃSKIE - KOŚCIÓŁ FARNY PW. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ

W centrum miasta wznosi się kościół pw. Św. Jadwigi Śląskiej, który powstał na zrębie świątyni ufundowanej jeszcze przez księżnę Jadwigę Śląską. Kościół bardzo wcześnie stanowił budowlę monumentalną. Przeprowadzone badania architektoniczne w obrębie wieży kościelnej pozwalają określić, iż najwcześniejsze zachowane fragmenty kościoła pochodzą z pierwszej połowy XIII w. Pierwotnie była to późnogotycka budowla ceglana, przebudowana na początku XVIII wieku w stylu barokowym. Pierwsze fundacje ołtarzy w kościele nastąpiły w latach 1384, 1405 i 1442. Poważny pożar spopielił kościół w 1482 r. Przez cały XV w. rada miejska starała się wyposażyć kościół w niezbędne dla celów liturgicznych rekwizyty. W latach 90-tych XVI w. pomyślnie zakończono prace przy organach, zawieszono w wieży kościelnej dzwon, odnowiono jej kopułę. W 1597 roku niestety od uderzenia pioruna spaliła się wieża, organy uległy poważnej dewastacji, a w miejsce 38- cetnarowego dzwonu powieszono 2,5-cetnarowy. W roku 1619 wysiłkiem miasta dokonano remontu świątyni, lecz w 1631 r. kolejny pożar przekreślił trud budowniczych. Cztery lata później, kościół był już częściowo odbudowany. Po II wojnie światowej usunięto balkony i barokowe ołtarze, przez co wrócił on częściowo do formy sprzed przebudowy. W kościele na uwagę zasługują m.in. barokowe epitafia oraz częściowo zachowane dziewiętnastowieczne organy. W ostatnich latach w ramach prac konserwatorsko - zabezpieczających i udziale finansów gminnych, dokonano wymiany pokrycia dachowego z ceramiki na blachę miedzianą i wykonano nową elewację obiektu. Kościół można zwiedzać po wcześniejszym kontakcie w biurem parafialnym. 

Więcej o obiekcie:

www.jadwigakrosno.pl

www.odreagujwkrosnie.pl