Trwająca za naszą wschodnią granicą wojna może powodować również zagrożenia dla obywateli Polski. Dotyczy to przede wszystkim zdarzeń radiacyjnych, które w określonym czasie mogą oddziaływać na mieszkańców różnych regionów kraju. Wobec powyższego, zgodnie z wytycznymi MSWiA oraz Wojewody Lubuskiego, Gmina Krosno Odrzańskie realizuje niezbędne działania w zakresie przygotowania do dystrybucji tabletek jodku potasu. Jest to powiązane z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, zwłaszcza w okolicy Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

Chociaż prawdopodobieństwo zagrożenia jest bliskie zeru, to tabletki te są już w naszym mieście, a ich wydawanie rozpocznie się wyłącznie w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym fakcie zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych.

Tabletki będą wydawane wyłącznie osobom dorosłym w:

 1. Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1.
 2. Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Moniuszki 30.
 3. Szkole Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim przy ul. Pułaskiego 3.
 4. Centrum Rekreacyjnym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim przy ul. Pocztowej 27.
 5. Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach.
 6. W każdym sołectwie Gminy Krosno Odrzańskie.

Preparat nie będzie wydawany dzieciom w placówkach oświatowych! Jego dystrybucja rozpocznie się w momencie wystąpienia zagrożenia, a taka możliwość jest minimalna – ważne jest jednak opracowanie odpowiednich procedur.

Należy pamiętać, że przyjęcie dystrybuowanej przez rząd tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się.

Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej. I tak:

 1. Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc – ¼ tabletki.
 2. Dzieci w wieku od miesiąca do trzech lat – ½ tabletki.
 3. Dzieci w wieku od 3 do 12 lat – 1 tabletka.
 4. Dzieci (od 12 lat) i dorośli (do 60 lat) – 2 tabletki.
 5. Kobiety w ciąży i karmiące piersią – 2 tabletki.

Tak, jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem istnieją przeciwwskazania do ich przyjęcia, dlatego warto już teraz się z nimi zapoznać. Jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Jednocześnie publikujemy ulotkę zawierającą podstawowe informacje o tabletce ze stabilnym jodem, sposobie dawkowania oraz przeciwwskazaniach do jej przyjmowania.

ULOTKA. [POBIERZ PDF]

Ponadto zachęcamy do zainstalowania w swoim smartfonie aplikacji BLISKO, przez którą podawane są lokalnie ważne komunikaty, ostrzeżenia i alarmy.