Do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku do:  - pellet drzewny 

- drewno kawałkowe 

- gaz skroplony LPG 

- olej opałowy 

- inny rodzaj biomasy 

 (po tym terminie wnioski zostaną bez rozpoznania). 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł  ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym,   w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: 

- kocioł na paliwo stałe,  

- kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia,    

- piec kaflowy na paliwo stałe,  

- kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG 

- kocioł olejowy 

zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa   w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej  ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). 

Wnioski należy składać  w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 (Biuro Obsługi Interesanta).  Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 68 410 97 67 lub osobiście budynek „B” Urzędu  Miasta pokój nr 1. 

Dodatki wypłacane będą w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.