Aby otrzymać Krośnieńską Kartę Seniora należy pobrać wniosek o wydanie Karty Seniora, wypełnić CZYTELNIE i wybrać jeden z dwóch sposobów dostarczenia go:

 1) wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie lub do Centrum Aktywności Lokalnej „Na poddaszu” ul. Piastów 2, 66-600 Krosno Odrzańskie z dopiskiem „Karta Seniora”;

2) złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w Biurze Obsługi Interesanta (budynek A) lub w Centrum Aktywności Lokalnej „Na poddaszu” ul. Piastów 2.

Druki wniosków są również dostępne zarówno w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim (budynek A), jak i w Centrum Aktywności Lokalnej „Na poddaszu” ul. Piastów 2. Jeśli nie mają Państwo możliwości wydrukowania wniosków, można je wypełnić „od ręki” w wyżej wskazanych miejscach.  

Krośnieńska Karta Seniora:

- może zostać przyznana wyłącznie osobie fizycznej, która ukończyła 60 lat i mieszka na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;

- jest imienna, wydawana bezterminowo oraz posiada unikalny numer;

- wydawana jest bezpłatnie;

- nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności;

- ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika innym nieupoważnionym osobom;

- korzystanie z ulg i zniżek oferowanych przez PARTNERÓW, możliwe jest wyłącznie za okazaniem Karty i dokumentu tożsamości ze zdjęciem;

- w przypadku utraty, zgubienia lub uszkodzenia Karty, duplikat wydawany jest odpłatnie na podstawie złożonego wniosku.

Odbiór Krośnieńskiej Karty Seniora:

Kiedy karta będzie gotowa do odbioru, poinformujemy Państwa telefonicznie lub mailowo o terminie jej odbioru, dlatego bardzo prosimy o CZYTELNE wypełnienie wniosku oraz podanie aktualnego numeru telefonu bądź adresu poczty elektronicznej.

W zależności od miejsca wskazanego we wniosku, po odbiór Karty należy zgłosić się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Wniosek o wydanie Karty Seniora [POBIERZ]

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z "Karty Seniora" [POBIERZ]

PARTNERZY KROŚNIEŃSKIEJ KARTY SENIORA [POBIERZ]