Zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/18 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 6 grudnia 2018 r.,  – nadany został Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym w Urzędzie funkcjonują wydziały i inne komórki organizacyjne o następujących nazwach i symbolach:
 
 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

regulamin_organizacyjny