Zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/12 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 maja 2012 r., na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – nadany został Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym w Urzędzie funkcjonują wydziały i inne komórki organizacyjne o następujących nazwach i symbolach:
 
 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

regulamin_organizacyjny_um_31_05_2012.doc

 
Zmiany:
Zarządzenie nr 66/12 Burmistrza Krosna Odrzańskiego - Kliknij aby pobrać Zarządzenie nr 66/12 w formacie PDF
Zarządzenie nr 14/14 Burmistrza Krosna Odrzańskiego - Kliknij aby pobrać Zarządzenie nr 14/14 w formacie PDF
Zarządzenie nr 16/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego - Kliknij aby pobrać Zarządzenie nr 16/15 w formacie PDF
Zarządzenie nr 21/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego - Kliknij aby pobrać Zarządzenie nr 21/16 w formacie PDF