Od wielu lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego propaguje zasady bezpiecznej pracy rolniczej oraz bezpiecznego przebywania w gospodarstwach rolnych nie tylko wśród rolników, lecz także wśród dzieci zamieszkujących na obszarach wiejskich.

Dzieci często nie są świadome zagrożeń, które występują w środowisku pracy rolniczej.W rozpowszechnianym liście Pani Aleksandra Hadzik, Prezes KRUS, zwraca się
do opiekunów dzieci mieszkających na wsiach, by zapewnili im bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku. Zachęca do podnoszenia wiedzy na temat zasad ochrony zdrowia
i życia w gospodarstwie rolnym poprzez udział w działaniach prewencyjnych Kasy oraz prosi o motywowanie dzieci do udziału w skierowanych do nich inicjatywach. Z myślą
o najmłodszych mieszkańcach wsi został opracowany w nowoczesnej formie kurs, który ma na celu uświadomienie zagrożeń, jakie mogą wystąpić w gospodarstwie rolnym, a także uczy właściwych zachowań podczas przebywanie na jego terenie.
Kurs e-learningowy „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” dostępny jest na stronie internetowej: www.prewencja.krus.gov.pl
Pełna treść listu - w załączniku.


Plik do pobrania: [TUTAJ]