26 stycznia 2017 r. w sali 1000 – lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim odbędzie się sesja inauguracyjna nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. Nowi Radni wybrani zostali spośród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Krosno Odrzańskie a w szczególności z Gimnazjum w Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach, Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Zespole Szkół w Krośnie Odrzańskim, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego, oraz 4-2 Hufca Pracy w Krośnie Odrzańskim.

Skład nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim:

1. Basaj Błażej
2. Bielewicz Natalia
3. Czarska Wiktoria
4. Cyganiak Julia
5. Drożdżyńska Wiktoria
6. Dunajska Karolina
7. Komisarek Gabriela
8. Michałowska Weronika
9. Mucha Izabella
10. Nowak Jakub
11. Paliwoda Aleksandra
12. Sylwanowicz Maja
13. Tarczewska Klaudia
14. Wysocka Wiktoria
15. Zaborowicz Sandra

Wybrani radni odbiorą zaświadczenia o wyborze na radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz złożą uroczyste ślubowanie na inauguracyjnej sesji w dnia 26 stycznia 2017 r. Rozpoczęcie sesji o godz. 15:30.
Porządek obrad sesji obejmuje:
1) Otwarcie sesji.
2) Podziękowanie Radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej III kadencji.
3) Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze do Młodzieżowej Rady Miejskiej IV kadencji.
4) Złożenie uroczystego ślubowania przez radnych.
5) Wybór przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej.
6) Przekazanie prowadzenia obrad wybranemu Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miejskiej.
7) Wybór wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miejskiej.
8) Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej.
9) Sprawy różne.
10) Zamknięcie sesji.