Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że już tylko przez dwa tygodnie, do 30 marca 2018 roku, można zgłosić Radzie Miejskiej w Krośnie Odrzańskim kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Działając na podstawie art. 160 § 1 i § 2 w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze wniósł o dokonanie wyboru dodatkowej liczby ławników z obszaru gminy Krosno Odrzańskie w liczbie 4 osób, argumentując swój wniosek koniecznością istotnego zwiększenia liczby ławników trwającej kadencji (2016 – 2019), orzekających w sprawach cywilnych i karnych w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze.

Szczegóły znajdują się w Biuletynie informacji Publicznej - kliknij aby przejść do BIP