Informujemy, że w dniu 28 czerwca 2018 r., z polecenia Wojewody Lubuskiego, w godzinach od 12.00 do 12.30 na terenie Krosna Odrzańskiego zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych. Zostaną nadane następujące sygnały:
- ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 min.
- odwołane alarmu – ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty.