Informujemy, że GDDKiA przedłużyła termin składania wniosków w sprawie przebiegu obwodnicy Krosna Odrzańskiego do 26 listopada. Link do formularza:

 

https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/k/konsultacje-spoleczne-dla-budowy_31388/KODO_wniosku%20konsultacje%20spo%C5%82eczne%2011.2018.pdf

warianty obwodnicy