Gmina Krosno Odrzańskie informuje, że w 2018 r. otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie” w kwocie 43.356,60 PLN, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie finansowanego w ramach Programu Priorytetowego pn. SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.


W 2018 roku został osiągnięty efekt ekologiczny – 62,88 Mg

Unieszkodliwiono 62,88 Mg czyli 5735 m2 wyrobów zawierających azbest, z demontażem.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2012-2032