Masz troje dzieci lub więcej? Dzięki Karcie Dużej Rodziny dostaniecie zniżki na różne towary i usługi — na przykład przejazdy kolejowe, kulturę i sport. Dowiedz się, jak ją dostać.

 Jak załatwić sprawę

Kto może uzyskać Kartę Dużej Rodziny

Każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli
• ojciec i matka,
• macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
• dzieci.

Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny będą mogli uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Pamiętaj, żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni — w stosunku do co najmniej trojga dzieci — władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Jakie zniżki możesz dostać
Możesz dostać między innymi:

• zniżki na przejazdy kolejowe — 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne — ojciec, matka, macocha i ojczym,
• 50% ulgi opłaty za paszport — ojciec, matka, macocha i ojczym,
• 75% ulgi opłaty za paszport — dzieci,
• oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne. Skorzystaj z wyszukiwarki partnerów Karty Dużej Rodziny — znajdziesz tam wszystkie instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki oraz informację, jaka jest wysokość zniżek.

Jeśli ktoś z rodziny ma orzeczoną niepełnosprawność — sprawdź, czy możecie dostać większe zniżki. Pamiętaj — żeby dostać taką zniżkę, trzeba okazać legitymację osoby niepełnosprawnej.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny
Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny. Każdy członek rodziny może korzystać z Karty osobno.
Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny":Korzystaj z Karty Dużej Rodziny na telefonie — pobierz aplikację mKDR
W aplikacji mKDR:

• wyświetlisz swoją Kartę na ekranie smartfona (po złożeniu wniosku),
• łatwo odszukasz miejsca, w których skorzystasz ze zniżek — po kategorii, lokalizacji czy wybranej frazie,
• dzięki geolokalizacji znajdziesz instytucje lub firmy oferujące zniżki w miejscu, w którym jesteś,
• stworzysz własną listę ulubionych partnerów Karty Dużej Rodziny,
• dowiesz się o nowych zniżkach i nowych partnerach.

Na jak długo możesz uzyskać Kartę Dużej Rodziny

• rodzice — na całe życie,
• dzieci — do ukończenia 18 lat,
• dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują — do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat,
• dzieci niepełnosprawne — na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Duplikat Karty kosztuje 9,40 zł.

Jeśli składasz wniosek tylko o Kartę mobilną (a masz już Kartę plastikową):

• zapłacisz 9,21 zł — jeśli wniosek o Kartę plastikową był złożony PO 1 stycznia 2018 roku,
• NIC nie płacisz — jeśli wniosek o Kartę plastikową był złożony PRZED 1 stycznia 2018 roku.

Gdzie złożyć wniosek

Masz 2 możliwości:

W urzędzie — wypełniony i podpisany wniosek w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
Druki wniosków można pobrać drogą elektroniczną ze strony: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/procedury/93/66/Karta_Duzej_Rodziny/  oraz dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim .

Wniosek możesz złożyć osobiście albo może to zrobić inna pełnoletnia osoba z rodziny (ojciec, matka, macocha, ojczym, dzieci).

Wniosek możesz złożyć także przez internet — na portalu MRPiPS Emp@tia.

Szczegóły znajdziesz w sekcji Co zrobić.

Jak wygląda Karta

Karta plastikowa ma jeden ogólnopolski wzór. Ma wymiary karty płatniczej: 54 x 85,6 mm. Na karcie znajdziesz następujące dane:

• imię i nazwisko,
• numer PESEL,
• datę ważności Karty,
• numer Karty,
• skrótowiec KDR (Karta Dużej Rodziny) napisany alfabetem Braille'a,
• zabezpieczenia przed podrobieniem.

Karta mobilna jest wyświetlana w aplikacji mKDR po złożeniu wniosku:

Znajdziesz w niej następujące dane:
• imię i nazwisko,
• numer PESEL,
• datę ważności Karty,
• numer Karty,
• znacznik upływającego czasu (potwierdzenie autentyczności Karty elektronicznej).Dodatkowe informacje
Więcej informacji znajdziesz:
• na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
• w instrukcji mKDR- otwórz plik w nowym oknie.

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1454)