Na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie od kilku lat występują problemy z dzikami. Do tut. organu wpływają doniesienia o zagrożeniu życia i bezpieczeństwa od osób korzystających z ciągów pieszych przy u. Norwida, ul. Jaskółczej, ul. Nadodrzańskiej, ul. Ogrodowej a także od mieszkańców miejscowości Marcinowice.

Szczególnie zagrożeni są najmłodsi mieszkańcy z w/w okolic. Podejmowane wszelkie działania, mające na celu przepłoszenie dzików z terenów administracyjnych miasta nie dają pozytywnych rezultatów. Jak wykazuje całoroczna obserwacja, w w/w rejonie populacja dzika wynosi około 30 sztuk (2 watahy). Dziki bytując od kilku lat na terenie zabudowanym
i zamieszkałym, zatraciły naturalny strach przed człowiekiem przez co ich zachowanie stało się nieprzewidywalne, a w związku z tym niebezpieczne. Agresywne zachowanie dzików (loch) zgłaszają mieszkańcy szczególnie w okresie wiosennym.
Dlatego zabrania się zbliżania do dzików, karmienia i pozostawiania dla nich żywności.