Zgodnie z zapowiedziami Związku Nauczycielstwa Polskiego 8 kwietnia ma się rozpocząć bezterminowy strajk nauczycieli. Może on sparaliżować szkoły i przedszkola z terenu naszej gminy. Z informacji przekazanych przez Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Krośnie Odrzańskim w Gminie Krosno Odrzańskie 95% pracowników biorących udział w referendum opowiedziało się za strajkiem, ma zamiar strajkować prawie cała załoga, nie tylko nauczyciele, ale też pracownicy administracyjni, łącznie z kuchnią.

W tej sytuacji dyrektorzy placówek oświatowych mogą nie mieć możliwości zapewnienia lekcji, opieki świetlicowej, a nawet posiłków.
ZUS przypomina, że w takiej sytuacji rodzicom dzieci, które mają mniej niż 8 lat (chodzi o pełne ukończone lata) przysługuje zasiłek opiekuńczy. Zasiłek ten mogą otrzymać osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Nie ma tutaj znaczenia, czy ubezpieczenie jest obowiązkowe jak w przypadku umowy o pracę, czy też dobrowolne jak dla prowadzących działalność gospodarczą lub pracujących na podstawie umowy zlecenie. Zasiłek przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka i jest wypłacany temu z rodziców, który wystąpi o jego otrzymanie. Można się jednak o niego starać tylko wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę dziecku.
W ciągu roku przysługuje zasiłek opiekuńczy zarówno na zdrowe jak i chore dziecko do lat 14 maksymalnie przez 60 dni. Jeżeli dziecko skończyło 14 lat lub gdy chodzi o innego członka rodziny, to zasiłek przysługuje tylko przez 14 dni. W przypadku dziecka niepełnosprawnego poniżej 18. roku życia – zasiłek opiekuńczy przysługuje przez 30 dni.
Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy złożyć w zakładzie pracy następujące dokumenty:
• oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki,
• wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A - kliknij TUTAJ.