Informujemy, że Prezes Rady Ministrów wprowadził pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium RP, które obowiązują od dnia 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 3 września 2019 r., do godz. 23:59.

Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i jest związane z uroczystościami upamiętniającymi 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz oficjalną wizytą w Polsce Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawach o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.
Stopnie alarmowe CRP dotyczą z kolei zagrożenia w cyberprzestrzeni.
W czasie obowiązywania stopnia alarmowego ALFA i ALFA-CRP należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia (np. nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń oraz wiadomości otrzymywane drogą mailową).
Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.