Od 1 sierpnia wchodzą w życie zmiany w programie Rodzina 500+. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie 500+ należy złożyć do 31 października 2017 r. W przypadku złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące. Podstawą ustalania dochodu rodziny w okresie zasiłkowym 2017/2018 trwającym od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. będą dochody uzyskane w 2016 roku ( z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego oraz innych niezbędnych do ustalenia prawa dokumentów, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

Komunikacja z Urzędem Miasta bez wychodzenia z domu? Dlaczego nie! W Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim podpisano umowę na mocy której realizowane będą dostawy i usługi związane z realizacją projektu pn. „Budowa Centrum Zarządzania siecią Gminy Krosno Odrzańskie wraz z pakietem e-Usług dla mieszkańców”.

W długodystansowym wyścigu po unijne miliony Krosno Odrzańskie przeszło do następnego etapu. Do „mety” pozostało jeszcze jednak sporo. Projekt „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim” opiewający na kwotę 22 milionów złotych został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i przekazany do oceny merytorycznej.

Burmistrz Marek Cebula wręczył najlepszym krośnieńskim uczniom nagrody książkowe. Co trzeba było zrobić, aby taka pamiątkę otrzymać? Przede wszystkim dobrze się uczyć i mieć wzorowe zachowanie. Nagrody otrzymali również finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego oraz sportowcy.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza nabór kandydatów do Krośnieńskiej Rady Seniorów. Zgłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie w zamkniętej kopercie z dopiskiem, „Nabór do Krośnieńskiej Rady Seniorów”, osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta) w terminie od dnia 09 czerwca 2017 r. do dnia 23 czerwca 2017 r.

To niewątpliwie zasługa mieszkańców. Od kilku lat powtarzam, że razem osiągniemy sukces! My, jako samorząd, staramy się uatrakcyjnić otaczającą nas rzeczywistość i stworzyć warunki do jeszcze większej aktywności, a krośnianie z tego korzystają. W ten sposób wspólnie czynimy naszą Gminę nie tylko piękniejszą, ale także przyjazną do życia – tymi słowami Marek Cebula skomentował wygraną w plebiscycie Gazety Lubuskiej.

30 i 31 maja w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Krośnie Odrzańskim odbędą się przesłuchania dzieci, które chciałyby uczyć się gry na instrumencie. PSM prowadzi rekrutację na kształcenie 4 – letnie dla dzieci w wieku od 8 do 16 lat i 6 – letnim dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat. Serdecznie zapraszamy!

Warsztaty kulinarne dla dzieci to projekt przygotowany z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy. Jeżeli Państwa dziecko lubi gotować, poznawać nowe smaki– to jest oferta właśnie dla niego.