Przypominamy, że w terminie od 10.09.2019 r. do 27.09.2019 r. na terenie gminy Krosno Odrzańskie odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego.

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów wprowadził pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium RP, które obowiązują od dnia 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 3 września 2019 r., do godz. 23:59.

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów wprowadził pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium RP, które obowiązują od dnia 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 3 września 2019 r., do godz. 23:59.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza nabór kandydatów do Krośnieńskiej Rady Seniorów. Zgłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie w zamkniętej kopercie z dopiskiem, „Nabór do Krośnieńskiej Rady Seniorów”, osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta) w terminie od dnia 21 sierpnia 2019 r. do dnia 3 września 2019 r.

Gmina Krosno Odrzańskie serdecznie zaprasza dzieci do uczestnictwa w półkolonii letniej w terminie od 19.08.2019 r. do 23.08.2019 r. w Ośrodku Wypoczynkowym TEMAR w Dąbiu.

Konkurs „Czytelmistrz 2020” to konkurs czytelniczy kierowany do dorosłych mieszkańców całej Polski, którzy kochają książki. Jest autorskim pomysłem burmistrza Wieruszowa oraz dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Jego celem jest promowanie i popularyzowanie czytelnictwa w ciekawy i niekonwencjonalny sposób, zdrowa rywalizacja i dobra zabawa. Organizatorami jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczną w Wieruszowie, gmina Wieruszów i Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze prezentuje długo wyczekiwaną publikację pn. LUBUSKA EKONOMIA SPOŁECZNA. Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej. W publikacji zaprezentowano wybrane przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej z województwa lubuskiego, które wytwarzają produkty i świadczą usługi w ramach działalności handlowej, usługowej i wytwórczej.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne z pracownikami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące programu „Rodzina 500+”. Na spotkaniu będzie można uzyskać informacje na temat programu oraz uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosku.