15 lutego rusza nabór do miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I szkół podstawowych. Poniżej prezentujemy wszystkie ważne terminy oraz kryteria, jakie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji.

 Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 lutego 2019 r.

od godz. 8.00

do 12 marca 2019 r. 
do godz. 15.00

od 05 sierpnia 2019 r. 
od godz. 8.00

do 09 sierpnia 2019 r. 
do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 marca 2019 r. 
do 15 marca 2019 r.

od 12 sierpnia 2019 r. 
do 14 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

18 marca 2019 r.

godz.14.00

16 sierpnia 2019 r.

godz.14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 19 marca 2019 r. 
do 25 marca 2019 r.

do godz.15.00

19 sierpnia 2019 r. 
do 21 sierpnia 2019 r.

do godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych

26 marca 2019 r.

godz.14.00

22 sierpnia 2019 r.

godz.14.00

Uchwała Rady MIejskiej w sprawie w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, innych publicznych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie

Zarządzenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2019/2020