Informujemy, że dnia 28 października br. o godz. 9.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim odbędzie się debata społeczna dla mlodzieży z klas mundurowych pt „Narkotyki – czy warto?”

 

Wiodącym założeniem debaty jest ograniczenie zjawiska zażywania przez młodzież narkotyków, dopalaczy i innych używek, kształtowanie w świadomości młodych ludzi zdrowego i bezpiecznego stylu życia oraz przybliżenie roli dzielnicowego.

Debata zostanie dofinansowane ze środków profilaktyki alkoholowej.

plakat policja