W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, które w naszym województwie przypadają w dniach 30.01.-10.02.2016 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzić będzie na terenie powiatu krośnieńskiego kampanię edukacyjną „Zdrowe i bezpieczne ferie zimowe”, która skierowana jest do dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli i wychowawców w placówkach wypoczynku zimowego.

Tematyka kampanii obejmować będzie zagadnienia z zakresu promowania racjonalnej diety i aktywności fizycznej, życia w świecie wolnym od uzależnień, profilaktyki chorób zakaźnych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego.

Już teraz warto przypomnieć dzieciom i młodzieży zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas ferii zimowych.

1. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie można być pewnym wytrzymałości tafli lodowej. Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach, skorzystaj z przygotowanych lodowisk – miejsc do tego przeznaczonych.
2. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów kolejowych.
3. Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni.
4. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał.
5. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku!
6. Najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych, opiekunów.
7. Korzystaj ze zorganizowanych form wypoczynku – tam jest bezpiecznie!
8. Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj się z nieznajomym.
9. Kulig może być zorganizowany tylko poza obszarem dróg publicznych.
10. Zaczepianie sanek do pojazdów mechanicznych (samochód, motocykl) jest niebezpieczne!
11. Ubieramy się stosownie do temperatury panującej na dworze.
12. W zimowe dni widoczność na drodze jest ograniczona i kierowcy potrzebują więcej czasu do zahamowania pojazdu. Na jezdnię wchodź uważnie i spokojnie, rozejrzyj się.
13. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej.
14. Dbaj o zdrowie i higienę. Pamiętaj o zasadach zdrowego stylu życia i odżywiana oraz o zachowaniu podstawowych zasad higieny, które pomogą uchronić cię przed zachorowaniem na grypę i infekcję grypopodobne.

Państwowa Inspekcja Sanitarna ma też kilka rad dla rodziców:
1. Zapoznaj się z ofertą organizatora i zwróć uwagę na: program wypoczynku, kwalifikacje kadry, warunki zakwaterowania, wyżywienie, zabezpieczenie opieki medycznej. Przekaż organizatorowi ważne informacje dotyczące dziecka: przyjmowane leki, alergie itp.
2. Dokładnie wypełnij kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku, podaj dokładne dane adresowe, telefony kontaktowe.
3. Jeżeli dziecko pozostaje w domu najmłodszym na czas nieobecności dorosłych w domu zapewnij opiekę osoby zaufanej.
4. Pozostaw numery telefonów kontaktowych do opiekunów oraz alarmowe.
5. Twoje dziecko nie zawsze zdaje sobie sprawę z grożących mu niebezpieczeństw, rozmawiaj, więc z nim i przypominaj o zasadach bezpiecznej zabawy.

tel alarmowe