W związku z wydaniem dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie informujemy, iż z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie organu – Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8 – Wydział Infrastruktury, pokój 1404 – XIV piętro w godzinach pracy urzędu. 

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego [POBIERZ]