Informujemy, że dezynfekcja pojemników na odpady na terenie gminy Krosno Odrzańskie dla nieruchomości jednorodzinnych odbędzie się:

 

- na terenach wiejskich w miesiącu wrzesień – zgodnie z terminem odbioru odpadów zmieszanych wynikającym z harmonogramu wywozu tj. w okresie od 02.09.2019 r. do 06.09.2019 r. oraz 12.09.2019 r.

- na terenach miejskich w miesiącu wrzesień – zgodnie z terminem odbioru odpadów zmieszanych wynikającym z harmonogramu wywozu tj. w okresie od 16.09.2019 r. do 19.09.2019 r.

W związku z powyższym po opróżnieniu pojemników, prosimy o ich pozostawienie przed posesją do godziny 22:00. Dezynfekcja będzie wykonywana innym pojazdem wyposażonym w odpowiednie urządzenia.

Dezynfekcja pojemników na odpady z nieruchomości wielolokalowych odbędzie się w późniejszym terminie, o czym Państwa poinformujemy.