Burmistrz Krosna Odrzańskiego
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Przedmiot konsultacji:
1) projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie
z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 – 2017”

Czas rozpoczęcia konsultacji: 1 lutego 2018 r.

Czas zakończenia konsultacji: 8 lutego 2018 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne.

Opinie do projektu uchwały należy składać na załączonym formularzu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, budynek B, pok. nr 10, listownie na adres Urząd Miast w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem 68 383 51 22 w terminie do 4 października 2017 r. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikaty i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/2010 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010, Nr 91, poz. 1317).

 

Informacja zamieszczona w dniu 01.02.2018 r.

____________________________________________________________

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji:
1) projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie „Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

Czas rozpoczęcia konsultacji: 25 września 2017 r.

Czas zakończenia konsultacji: 4 października 2017 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne.

Opinie do projektu uchwały należy składać na załączonym formularzu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, budynek B, pok. nr 10, listownie na adres Urząd Miast w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem 68 383 51 22 w terminie do 4 października 2017 r. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikaty i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/2010 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010, Nr 91, poz. 1317).

Formularz konsultacji

______________________________-

 

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

_________________________________

 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

___________________________________________

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

______________________________________

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

______________________________________________

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

___________________________________________

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji:
1) projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Czas rozpoczęcia konsultacji: 10 kwietnia 2015 r.

Czas zakończenia konsultacji: 20 kwietnia 2015 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne.

Opinie do projektu uchwały należy składać na załączonym formularzu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, budynek B, pok. nr 22, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem 68 383 51 22 w terminie do 20 kwietnia 2015 r. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikatyi ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/2010 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010, Nr 91, poz. 1317).

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/pobierz.php?plik=...

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/pobierz.php?plik=...

 
 
_________________________________________________
 
 
_______________________________________________
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Przedmiot konsultacji:
1)projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie utworzenia Krośnieńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
 
Czas rozpoczęcia konsultacji: 2 marca 2015 r.
 
Czas zakończenia konsultacji: 9 marca 2015 r.
 
Forma konsultacji: konsultacje pisemne.
 
Opinie do projektu uchwały należy składać na załączonym formularzu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, budynek B, pok. nr 22, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem 68 383 51 22 w terminie do 9 stycznia 2015 r. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na tronie www.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikaty i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
 
Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/2010 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010, Nr 91, poz. 1317).
 
Informacja zamieszczona dnia 02.03.2015 r.
 
____________________________________
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Przedmiot konsultacji:
 
1)projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie utworzenia Krośnieńskiej rady Seniorów oraz nadania jej statutu
 
Czas rozpoczęcia konsultacji: 24 grudnia 2014 r.
 
Czas zakończenia konsultacji: 9 stycznia 2015 r.
 
Forma konsultacji: konsultacje pisemne.
 
Opinie do projektu uchwały należy składać na załączonym formularzu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, budynek B, pok. nr 22, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem 68 383 51 22 w terminie do 9 stycznia 2015 r. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na tronie www.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikaty i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
 
Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/2010 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010, Nr 91, poz. 1317).
 
Informacja zamieszczona dnia 23.12.2014 r.

_________________________________________________

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Przedmiot konsultacji:
1)projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 – 2017

Czas rozpoczęcia konsultacji: 12 września 2014 r.

Czas zakończenia konsultacji: 24 września 2014 r.

Forma konsultacji: prezentowanie stanowisk przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów podczas spotkania.

Zmiany do projektu uchwały będzie można zaprezentować podczas spotkania Burmistrza Krosna Odrzańskiego z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 24 września 2014 r. Uwagi
do prezentowanego projektu należy przedstawić również w formie pisemnej, zawierającej m.in.: nazwę i adres organizacji pozarządowej, dane rejestrowe, proponowaną zmianę, imię
i nazwisko osób uprawnionych do reprezentacji stowarzyszenia, a także imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do zgłaszania uwag.
Projekt uchwały został zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: ww.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikaty i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/2010 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010, Nr 91, poz. 1317)


Informacja zamieszczona dnia 12.09.2014 r.

___________________________________________________________

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Przedmiot konsultacji:
1) projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,

FORMULARZ

2) projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krośnieńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

FORMULARZ

Czas rozpoczęcia konsultacji: 01 sierpnia 2014 r.

Czas zakończenia konsultacji: 28 sierpnia 2014 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne.
Opinie do projektów uchwał należy składać na załączonym formularzu do Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu budynek B, pok. nr 22, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem  68 383 51 22 w terminie do 28 sierpnia 2014r.
Projekty uchwały zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: ww.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikaty i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/2010 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010, Nr 91, poz. 1317)


Informacja zamieszczona dnia 01.08.2014 r.

 ___________________________________________________________

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. [POBIERZ]

____________________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2012.09.20

Organizacje pozarządowez terenu gminy Krosno Odrz.

 

Zapraszam na spotkanie konsultacyjne, dotyczące projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 01 października 2013 r. o godz. 16.00 w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Parkowej 1. Propozycje proszę wnosić w oparciu o załączony projekt ,,Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Bardzo proszę o przedstawienie swoich uwag i opinii do prezentowanego projektu również w formie pisemnej, zawierającej m.in.: nazwę i adres organizacji pozarządowej, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

W załączeniu

Projekt programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

_________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2012.09.17

 

Organizacje pozarządowe

z terenu gminy Krosno Odrz.

Zapraszam na spotkanie konsultacyjne, dotyczące projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 02 października 2012 r. o godz. 16.00 w Sali  1000-lecia Krosna Odrzańskiego w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Parkowej 1. Propozycje proszę wnosić w oparciu o załączony projekt ,,Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

Bardzo proszę o przedstawienie swoich uwag i opinii do prezentowanego projektu również w formie pisemnej, zawierającej m.in.: nazwę i adres organizacji pozarządowej, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji
w konsultacjach.

W załączeniu

Projekt programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013