• Przedszkole Nr 1 w Krośnie Odrzańskim
ul. Srebrna Góra 2, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 3835179
 
  • Przedszkole Nr 2 w Krośnie Odrzańskim
ul. Bolesława Krzywoustego 2, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 3835507
 
  • Przedszkole Nr 3 w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 6d, 66-600 Krosno Odrzańskie 
tel. 68 3835456
 
  • Przedszkole Nr 4 w Krośnie Odrzańskim
ul. Chrobrego 33, 66-600 Krosno Odrzańskie 
tel. 68 3835247

  • Zespół Szkół w Krośnie Odrzańskim
ul. Pułaskiego 3 w skład której wchodzą:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. I. Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim, ul. Pułaskiego 3,
Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Krośnie Odrzańskim, ul. Pułaskiego 3
tel. 68 3838 9500
 
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim
w skład której wchodzą:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Bohaterów WP 21
oraz Przedszkole w Starym Raduszcu z oddziałem w Czarnowie
tel. 68 383 5178
 
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krośnie Odrzańskim
ul. Moniuszki 30, 66-600 Krosno Odrzańskie 
tel. 68 3835243
 
  • Szkoła Podstawowa w Radnicy 
Radnica 146, 66-600 Krosno Odrzańskie 
tel./fax 68 3831525
 
  • Zespół Szkół w Wężyskach 
Wężyska 157, 66-600 Krosno Odrzańskie 
tel. 68 3831867
 
  • Zespół Edukacyjny w Osiecznicy
ul. Szkolna 15, Osiecznica , 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 3837024
 
 
Rejestr dostępny w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.
Dane z rejestru podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).