• Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego -2016[DOC, 76kB]
  • Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego [DOC, 67kB]
  • Oferta realizacji zadania publicznego [DOC, 79kB]
  • Indywidualna karta oceny projektu [DOC, 55kB]
  • Ankieta aktualizacyjna dla organizacji pozarządowych[DOC, 198kB]
  • Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji zadania publicznego - Pobierz [PDF, 0,15MB]
  • Instrukcja wypełniania oferty - Pobierz [PDF, 0,18MB]
  • uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Pobierz
  • proszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - Pobierz