ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
 
Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
 
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) została uruchomiona elektroniczna skrzynka podawcza.
 
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu
 
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu online na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
 
 
Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne.
 
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu (pn: 8:00 - 16:00, wt - pt: 7:30 - 15:30) do Sekretariatu mieszczącego się w budynku Urzędu Miasta na następujących nośnikach danych:
 
* pamięć masowa USB,
* płyta CD-RW. 
 
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. 
 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu
 
1. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
2. Akceptowane formaty załączników to:
 
* dane zawierające dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne w formacie .pdf,
* dane zawierające informację graficzną w formatach: .jpg (.jpeg), .gif, .tif (.tiff), .png, .svg,
* dane skompresowane w formatach: .zip, rar. 
 
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 
4. Dokumenty lub nośniki elektroniczne doręczane do Urzędu zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.