Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 21 października 2020 roku rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które można składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. W przypadku naszej Gminy, przedmiotowe zaświadczenia wydawane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim z siedzibą ul. Piastów 10 H.  

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

Aktualne dokumenty związane z Programem Czyste Powietrze znajdują się w Portalu Beneficjenta: https://portal.wfosigw.zgora.pl/wymagana-dokumentacja

 

Ponadto na stronie Funduszu znajduje się artykuł dotyczący zmian, które obowiązują od 21.10.2020 r.: https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna-aktualnosci-programy/wyzsze-dotacje-i-wieksza-wspolpraca-z-gminami-rusza-druga

Ulotka informacyjna - POBIERZ .pdf