Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że 1 listopada br. w wieku 95 lat odszedł na wieczną wartę śp. Eugeniusz Rawa, wieloletni Prezes Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Krośnie Odrzańskim. Pogrzeb odbędzie się w piątek, 6 listopada o 13.30 na Cmentarzu Komunalnym.

 Śp. Eugeniusz Rawa urodził się 11 czerwca 1925 roku w Warszawie. W 1944 roku, jako 19-latek został wcielony do 4. Zapasowego Pułku Piechoty ludowego Wojska Polskiego. Po wojnie przeniesiony do rezerwy i awansowany najpierw na stopień podporucznika, a potem majora w stanie spoczynku. Z Krosnem Odrzańskim związany był od 1949 r., kiedy to rozpoczął pracę w zarządzie powiatowym Związku Samopomocy Chłopskiej. W 1950 r. awansował na stanowisko prezesa, które piastował przez rok. Związek ze spółdzielczością miał jednak aż do 1973 r., do czasu mianowania na Naczelnika Miasta – jednoosobowego organu administracji państwowej w terenie. Funkcję tę pełnił do 1975 r., tj. do czasu likwidacji powiatów. W latach 1975 – 1989 pracował na stanowisku Zastępcy Naczelnika Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie, po czym przeszedł na emeryturę.

Śp. Eugeniusz Rawa był niezwykle aktywnym społecznikiem. Spośród blisko 90 różnych funkcji społecznych, jakie pełnił, na szczególną uwagę zasługują te związane z mundurem. W latach 1964 – 1973 był przewodniczącym Klubu Oficerów Rezerwy, od 1975 r. do 2000 r. – prezesem zarządu miejsko – gminnego i zarządu powiatowego OSP, w latach 1977 – 1982 prezesem koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, a od 2005 r. do czasu śmierci Prezesem Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Krośnie Odrzańskim. Był także Honorowym Dawcą Krwi, który w swoim życiu oddał ponad 20 litrów tego życiodajnego płynu.

Za długoletnią aktywność zawodową i społeczną odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Odznaką Grunwaldzką, Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Odznaką Honorową „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego”.

Obecnemu pokoleniu krośnian znany był przede wszystkim jako aktywny uczestnik uroczystości patriotycznych, podczas których, wraz z innymi Kombatantami, świadczył o przebiegu II Wojny Światowej oraz apelował o pokój i współpracę ponad podziałami.

Cześć Jego pamięci!