Burmistrz Krosna Odrzańskiego – Gminny Komisarz Spisowy, informuje o przedłużeniu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych NSP 2021 do 16 lutego 2021 r. Poza ww. terminem treść ogłoszenia pozostaje aktualna.

Komunikat Centralnego Biura Spisowego

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego

/-/ Janusz Dygaszewicz

 

Szczegóły:

 https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/110/6133/Nabor_kandydatow_na_terenowych_rachmistrzow_spisowych__E2_80_93_NSP_2021/