Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że 10 lutego 2021 r. zmarł śp. Jerzy Maciąg, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w latach 1982-2003.

 

Pan Jerzy Maciąg urodził się 9 grudnia 1936 roku w wsi Dzikowiec Nowy. Ukończył Technikum Budowlane i studia inżynierskie na Wydziale Budownictwa Lądowego.  

Pracę zawodową rozpoczął w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych w Poznaniu. 0d 1975 r. pracował w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na stanowisku zastępcy dyrektora ds. technicznych, a od 1982 r. na stanowisku dyrektora PGKiM (po reorganizacji  ZGKiM). W czasie jego zarządzania zostało zrealizowanych wiele inwestycji: rozbudowano ujęcia wody, wybudowano nowe studnie głębinowe, przełożono sieć wodociągową na mostach na Odrze i jej kanałach, wykonano wiele prac renowacyjnych i modernizacyjnych budynków użyteczności publicznej.  ZGKiM był generalnym wykonawcą budowy dworca PKS wraz z odtworzeniem fragmentów murów obronnych, przedszkola przy ul. Bolesława Krzywoustego, modernizacji ul. Chrobrego i budowy murów oporowych, remontu budynków zalanych po powodzi w 1997 r.

W pamięci krośnian pozostanie jako człowiek bardzo zaangażowany w sprawy miasta. W latach 1976-1988 sprawował mandat radnego Rady Narodowej Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie, był Przewodniczącym  Prezydium. W latach 1998-2002 był radnym Powiatu Krośnieńskiego i członkiem Zarządu, a w latach 1976-1978 prezesem klubu MKS „Tęcza”. Za pracę zawodową i działalność społeczną był wielokrotnie odznaczany, otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi oraz odznakę honorową „Za zasługi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego”.

Cześć Jego pamięci...