Na podstawie analiz prowadzonych przez Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu informujemy, że aktualna sytuacja pogodowa powoduje topnienie pokrywy śnieżnej na południu Polski, co będzie miało wpływ na podnoszenie się stanu wody w Odrze oraz w Bobrze.

Taka sytuacja stwarza realne zagrożenie powodziowe na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie.
Stały wzrost poziomu wody w rzekach przepływających przez naszą Gminę przyczyni się do zalania przybrzeżnych terenów i może doprowadzić do wystąpienia podtopień. Sytuacja powodziowa jest stale monitorowana, a mieszkańcy naszej Gminy będą na bieżąco informowani o możliwości wystąpienia zagrożeń dla ich bezpieczeństwa.