Informujemy, że w dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej. Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Transmisję sesji będzie można śledzić na bieżąco w Internecie.

Porządek obrad