Szanowni Państwo,

jako Burmistrz Krosna Odrzańskiego, po raz jedenasty mam zaszczyt i przyjemność pokłonić się nisko wszystkim osobom zaangażowanym w działalność na rzecz Gminy Krosno Odrzańskie. Obchodzony dziś dzień samorządu terytorialnego, ustanowiony na pamiątkę pierwszych w pełni demokratycznych wyborów do rad gmin, zwraca naszą szczególną uwagę w kierunku wspólnot lokalnych. Przekazanie Polakom części odpowiedzialności za ich najbliższe otoczenie ujawniło w nich najlepsze cechy narodowe – pracowitość, zaradność i ambicję.

Spotykam je również każdego dnia w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych. Doceniam Państwa zaangażowanie w wypełnianie codziennych obowiązków i dziękuję za nie. Wierzę, że mimo przeciwności losu, przyszłość sprzyjać będzie dalszemu rozwojowi naszej Małej Ojczyzny. Samorząd bowiem to My. To na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność za najbliższe otoczenie oraz jakość relacji społecznych. Każdego dnia swoją pracą dokładamy cegiełkę w procesie budowy domu – Gminy Krosno Odrzańskie.

Mając świadomość trudności i ograniczeń, jakie napotykają Państwo w swej zawodowej rzeczywistości, życzę, by nie przysłoniły one satysfakcji z wpływu na kształtowanie otaczającego nas świata. Dziękuję za możliwość współpracy i wyrażam nadzieję, że stanowi ona źródło rozwoju osobistego. Niech zdrowie i pogoda ducha Państwa nie opuszczają, a wypełnianiu zadań towarzyszy poczucie spełnienia oraz należny szacunek ze strony Mieszkańców.

Z wyrazami szacunku

Podpis Marek Cebula