Dzisiejsze Święto jest doskonałą okazją, by podziękować wszystkim osobom, które swoim zaangażowaniem, poświęceniem i pracą urozmaicają codzienne życie Krośnian, popularyzując tradycję regionu, rozwijając edukację artystyczną oraz upowszechniając dziedzictwo kulturowe. Państwa codzienna praca, oddanie i zaangażowanie budzą potrzebę obcowania z kulturą, a także wskazują jej nieodzowność dla społecznego rozwoju. Ta sfera działalności wzbogaca naszą osobowość oraz pogłębia wrażliwość.

W tym wyjątkowym Dniu, Panu Dyrektorowi i wszystkim pracownikom Centrum Artystyczno-Kulturalnego „ZAMEK” życzę wszelkiej pomyślności i wytrwałości w realizowaniu zawodowego powołania. Niech aktywność kulturalna oraz wykonywane obowiązki będą źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

Z wyrazami szacunku

marek cebula podpis