Podatek od nieruchomości

W 2022 r. obowiązują stawki uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
Nr XL/314/21 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
.

Formularze - osoby prawne:
DN-1 -deklaracja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, Instrukcja do formularza.
ZDN-1, ZDN-2 – załączniki.

Formularze – osoby fizyczne:
IN-1 – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Instrukcja do formularza.
ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3 – załączniki.


Podatek rolny

Cena żyta została podana w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021 r. poz. 951) – cena wynosi 61,48 zł za 1 dt.
W związku z powyższym stawka podatku rolnego wynosi 153,70 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne oraz 307,40 zł za 1 ha dla pozostałych gruntów.

Formularze - osoby prawne:
DR-1– deklaracja na podatek rolny. Instrukcja do formularza.
ZDR-1, ZDR-2 – załączniki.

Formularze – osoby fizyczne:
IR-1 - informacja o gruntach. Instrukcja do formularza.
ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3 – załączniki.

Podatek leśny

Cena drewna została podana w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P. z 2021 r., poz.950) - cena wynosi 212,26 zł za 1 m3. Stawka podatku leśnego na 2022 rok wynosi 46,6972 zł za jeden ha fizyczny lasu.

Formularze - osoby prawne:
DL-1 - deklaracja na podatek leśny. Instrukcja do formularza.
ZDL-1, ZDL-2 - załączniki.

Formularze – osoby fizyczne:
IL-1– informacja o lasach. Instrukcja do formularza.
ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3 – załączniki.

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie i w 2022 r. obowiązują stawki uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XII/89/15 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

Formularze:
DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych,
DT-1A załącznik do deklaracji DT-1