Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 7 kwietnia 2022 r. o godz. 8.00 odbędzie się XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 – tekst jednolity z późn. zm.) sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad

Zaplanowana transmisja:

https://user.sesje.pl/Portal/lubuskie/krosnienski/krosno-odrzanskie