Uprzejmie informujemy, że Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o realizuje projekcie pn.: „Rehabilitacja szansą na aktywność zawodową”, którego celem jest wsparcie osób ze schorzeniami układu ruchu i obwodowego układu nerwowego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wielu aktywności zawodowej, u których wystąpiły dolegliwości związane ze sposobem wykonywania pracy oraz osoby pracujące w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, narażone na opuszczenie rynku pracy z powodów zdrowotnych.

Aktualny link do informacji o w/w Projekcie:

https://szpital.gorzow.pl/rehabilitacja.html

Rejestracja Projektu: tel. 95 73 31 621 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500.