Informujemy, że z dniem 15 września 2022 r.  rozpoczynamy przekazywanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Łącznie na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie pozytywnie zakwalifikowanych zostało 232 uczniów, uprawnionych do otrzymania 190 komputerów przenośnych, 35 komputerów stacjonarnych oraz 7 tabletów.

Odbiór poprzedzony zostanie zawarciem z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy darowizny. Z uwagi na dużą ilość sprzętu do rozdysponowania, a także konieczność dopełnienia formalności będziemy sukcesywnie kontaktować się telefonicznie i umawiać z Państwem na konkretną datę i godzinę odbioru. Podczas przekazywania sprzętów nie będziemy stosować żadnych kryteriów wyróżniających.

Prosimy, aby udając się do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim na podpisanie umowy posiadali Państwo przy sobie:

  • dowód osobisty,
  • do wglądu odpisy aktów urodzenia potwierdzające stopień pokrewieństwa zgodnie z Państwa oświadczeniem na etapie kwalifikacji wniosku.

Przypominamy, że tablety, komputery stacjonarne i przenośne otrzymują Państwo NA WŁASNOŚĆ. Przez dwa kolejne lata będą Państwo zobligowani do złożenia oświadczenia, że sprzęt ten jest w Państwa posiadaniu i jest wykorzystywany na potrzeby edukacyjne Obdarowanego.

Jednocześnie informujemy, iż Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim nie będzie świadczył pomocy technicznej w zakresie uruchomienia czy aktualizacji systemu. Odbierając sprzęt przejmują Państwo odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie.

Sprzęt jest objęty gwarancją (w przypadku stwierdzenia usterki gwarancyjnej prosimy o dokonanie zgłoszenia do właściwego podmiotu zgodnie z danymi umieszczonymi w dokumentach gwarancyjnych.

PLAKAT [PDF]

 

 

 

 

 

Zgłoszenia dokonują Państwo we własnym zakresie. Każdy komputer posiada numer seryjny (wpisany do umowy i protokołów przekazania). Prosimy o posługiwanie się ww. numerem podczas zgłaszania usterki.