Z okazji Dnia Sołtysa pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania oraz wyrazy uznania za szczególnie aktywną postawę oraz zaangażowanie w rozwój naszej lokalnej wspólnoty samorządowej wszystkim Sołtysom Sołectw z terenu
gminy Krosno Odrzańskie.

Dzięki sprawowanej zaszczytnej funkcji reprezentujecie Państwo głos Mieszkańców, kreując każdego dnia codzienną rzeczywistość i wpływając tym samym na rozwój oraz aktywizację lokalnej społeczności. Zaufanie jakim
Państwa obdarzono wiąże się z misją będącą niewątpliwe wyzwaniem wymagającym poświęcenia, zrozumienia problemów wsi oraz pogłębiania więzi międzyludzkich w celu jednoczenia wokół wspólnej idei.

Dziękuję za Państwa aktywność oraz owocną współpracę z Mieszkańcami i samorządem krośnieńskim. Jednocześnie życzę dalszych sukcesów i wytrwałości w podejmowaniu inicjatyw służących rozwojowi Państwa Sołectw, a także
zdrowia, wszelkiej pomyślności i satysfakcji z własnych dokonań zarówno w sferze prywatnej, jaki i społecznej.

marek cebula niebieskie