Miejsce: Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa – Park Tysiąclecia. Startujemy od godziny 15.00! Oto garść informacji o projekcie: Celem projektu jest integracja mieszkańców współpracujących ze sobą miast poprzez organizację i wspólny udział w imprezie artystycznej – „Polsko-Niemiecki Przegląd Artystyczny”. Podczas realizacji projektu odbędzie się transgraniczny przegląd artystyczny zespołów pracujących na co dzień po obu stronach granicy. Wezmą w nim udział artyści w różnym wieku.

Zapraszamy do udziału w paradzie rybobraniowej, która jest tradycyjnym elementem otwarcia dni Rybobrania.

Uczestnicy: Uczestnikami spotkania będą członkowie zespołów - mieszkańcy Krosna Odrzańskiego oraz miasta partnerskiego Schwarzheide. Zapraszamy do obserwowania prezentacji artystycznych wszystkich mieszkańców Krosna Odrzańskiego.

Partnerzy projektu:

Przy realizacji tego projektu współpracujemy z Gminą Schwarzheide, która jest wieloletnim partnerem naszego miasta. Projekt jest finansowany z Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

pasek projektowy sobota